bariery architektoniczne

bariera

Barierami architektonicznymi nazywamy wszystkie fizyczne przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają osobą niepełnosprawnym możliwość korzystania z obiektów, miejsc czy chodników. Najbardziej oddającym problem przykładem bariery architektonicznej są schody.